Tervetuloa Veli Pohjolaisen kotisivulle

vp-150x150

Sivujen tarkoituksena on esitellä kirjoittamani ja kustantamani sukukirja.
Karttulan Pohjolaisia ja Pielaveden Hujasia

Kahden keskisuuren suvun sukuhistorian mahduttaminen yhteen sukukirjaan on aika harvinaista, joskaan ei ainutlaatuista. Tässä sukukirjassa ”Karttulan Pohjolaisia ja Pielaveden Hujasia” molemmat suvut, sekä Pohjolaiset että Hujaset, ovat samassa teoksessa.

Isäni Pekka Pohjolaisen ja äitini Senja Pohjolaisen (os. Hujanen) syntymästä tuli vuonna 2005 kuluneeksi 100 vuotta. Aluksi tavoitteenani oli tehdä kirja heidän 100-vuotissyntymäpäivänsä ja heidän elämäntyönsä kunniaksi. Olin yhteydessä lähisukulaisiini saadakseni tietoja heistä ja heidän perheistään. Totesin pian, että suvun kiinnostus kirjaa kohtaan oli suuri ja kirjan tekemiselle selkeä tarve. Molempia sukuja on tutkittu, mutta vastaavaa, nykypäivään asti ulottuvaa teosta ei ole julkaistu. Monet sukulaiseni kannustivat ja olivat valmiita auttamaan tietojen hankinnassa. Useat olivat valmiita jopa kirjoittamaan läheisistään, rakkaistaan, isistään ja äideistään. Vähitellen kirjan sisältö laajentui kahta sukua käsittäväksi sukukirjaksi.

Kirja sisältää noin 3100 henkilön tiedot ja yli 700 sukutaulua, joista selviää kunkin perheen ja perheenjäsenen sukutausta. Kirjan pääkohteena ovat Karttulassa asuneet Pohjolaiset ja Pielavedellä asuneet Hujaset sekä heidän jälkipolvensa.

Tietoja kerätessäni olen tutustunut lukuisiin miellyttäviin ja ihastuttaviin sukulaisiini. He ovat jaksaneet innostaa hankkeessani, josta haluan osoittaa heille suuret kiitokset. Joskus illat ja yöt ovat tuntuneet pitkiltä tietokoneen, kirjojen ja lähdemateriaalin ääressä. Useat viikonloput ovat kuluneet kirjastossa mikrofilmattujen kirkonkirjojen parissa, mutta lopputulos korvaa vaivan. Satojen ja taas satojen tuntien työ ei ole mennyt hukkaan. Tämä kirja auttaa meitä jokaista hahmottamaan ja sijoittamaan itsensä omalle paikalleen sukupolviemme ketjussa.

Kirjassani olen käsitellyt molempien sukujen elämää useiden satojen vuosien ajalta ja saanut eri henkilöistä kertovien tarinoiden kautta muistiin paljon katoavaa sukuhistoriaa. Tämä olkoon osaltani kunnianosoitus heille ja heidän elämäntyölleen. Kirjan tavoitteena oli kerätä talteen arvokasta sukujemme historiaa, eikä sukutaulujen tekemisessä ole pyritty täydelliseen tieteellisyyteen. Aineiston laajuuden takia kaikkien sukutauluissa mainittujen tietojen oikeellisuutta ei ole pystytty tarkistamaan alkuperäislähteistä.

Osan sukutaulujen tiedoista, pääasiassa 1900-luvun osalta, sukulaiset ja omaiset ovat minulle välittäneet, joten näiden tietojen osalta, tietojen oikeellisuus on suurilta osin tietojen luovuttajien vastuulla. Pääosa kuitenkin perustuu asiakirjoihin. Kirjan sisältämät tekstit ovat eri henkilöiden kertomuksiin ja muistikuviin pohjautuvia. Kirjassa on verrattain kattava yhteenveto Pohjolaisen ja Hujasen suvuista ja niiden historiasta noin 400 vuoden ajalta. Kirja sisältää 14 sukupolvea, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet elämäämme. Näiden sukupolvien vaiheista olisi Pohjolaisen tai Hujasen suvun jäsenten hyvä tietää omien lähtökohtiensa ymmärtämisen ja oman identiteettinsä kehittymisen vuoksi.

Pohjolaisen suvun tarina alkaa 1500-luvulta, Kainuussa Oulunjärven Oterman kylässä asuneesta Olli (Olof) Pohjolaisesta päättyen nykyhetkeen. Tässä osassa lähteenä on käytetty muun muassa Leena Niukkasen vuonna 1992 valmistunutta historiikkia ”Pohjolaisia”, josta haluan osoittaa hänelle suuret kiitokset. Kirjassani on edustettuna useita Pohjolaisen suvun sukuhaaroja, muun muassa Launon, Lehtosaaren, Viitaniemen, Kehvon, Pelonniemen, Heinäveden ja Inarin sukuhaarat.

Hujasen suvun tarina alkaa 1600-luvulta. Vuonna 1664 maakirjan luettelossa, joka oli laadittu 1664 verotarkastuksen kohteeksi joutuneista talollisista, mainitaan Olli Ollinpoika Hujanen Pielaveden Lampaanjärven Hiidenniemessä. Kirkonkirjoista löytyy varmaa tietoa myös Pielaveden Lampaanjärvellä vuonna 1680 syntyneestä ja myöhemmin Iisalmen pitäjän Alapitkällä asuneesta Hans Ollinpoika Hujasesta. Hänen katsotaan varmuudella olevan Savossa, muun muassa Pielaveden Kantokoskella ja Maaningan Haatalassa eläneiden Hujasten kantaisä.

Naisten sukunimien käyttö oli vielä 1800-luvun alkupuolella varsin kirjavaa. Nainen saatettiin kirjata joko miehensä tai isänsä sukunimelle, esimerkiksi ”Pohjotar”, ”Hujatar”. Vuosisadan loppupuolella käytäntö yhtenäistyi ja avioiduttuaan nainen alkoi yleensä käyttää aviomiehensä sukunimeä. Yhtenäisyyden ja selvyyden vuoksi olen merkinnyt molemmat sukunimet kaikissa sukutauluissa, vuosisadoista riippumatta.

Olen saanut paljon perustietoa myös Suomen Sukututkimusseuran internet-tiedostoista, ”http://www.genealogia.fi”, jossa varsinkin Savossa asuneista Pohjolaisista ja Hujasista on löydettävissä varsin kattavat tiedot. Kirjassa käytetyistä lähteistä on lähdeluettelo molempien sukujen osalta. Yhteensä noin 3100 nimeä käsittävä aakkosellinen henkilöhakemisto on sijoitettu molempien sukujen lähdeluetteloiden jälkeen. Valokuvat ovat pääasiassa peräisin kirjassa esiintyvien henkilöiden arkistoista. Henkilökuvia ja tarinoita eri henkilöiden elämästä on lähes sata. Osan teksteistä ovat kirjoittaneet kirjassa esiintyvien henkilöiden lapset tai lapsenlapset esi-isiensä muistoksi. Osan olen itse kirjoittanut haastattelujeni pohjalta. Näiden kirjoitusten kautta on saatu pelastetuksi paljon kallisarvoista sukuperintöä tulevien sukupolvien käyttöön.

Innostukseni sukukirjan kirjoittamiseen sain vuoden 2003 alkupuolella. Opiskelin sosiaa-lipsykologiaa Kuopion avoimessa yliopistossa 1999-2002. Sosiaalipsykologia tieteenalana tutkii sosiaalista vuorovaikutusta yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välillä. Sen historialliset juuret juontavat psykologiaan ja sosiologiaan ja sen kiinnostuksen kohteena ovat myös ihmismielen sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien väliset suhteet. Mikä onkaan sen kiinnostavampi ryhmä tutkimuskohteeksi kuin perhe ja suku. Vuonna 2003 aloin kerätä materiaalia ja samalla aloin kirjoittaa. Tämän kirjan olen tehnyt päivätyöni ohella. Kolme vuotta on kulunut ja nyt kirja on valmis. Kirja on omakustanteinen, joten vastaan itse kaikista kirjan tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. Näiden kolmen vuoden aikana olen elänyt henkisesti ehkä elämäni parasta ja antoisinta aikaa. Tänä aikana olen oppinut tuntemaan sekä itseni että suuret sukuni.

Lämpimät kiitokseni kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet kirjani valmistumisessa. Kiitän myös kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet tarinoita tai henkilökuvia läheisis-tään. Sisareni Anna Leena Andersen ja veljentyttäreni Helena Pohjolainen ovat auttaneet ja tukeneet minua monin tavoin työssäni, siitä heille lämpimät kiitokseni. Kiitokset myös Hilkka Piriselle useista mukavista haastattelutuokioista ja Seppo Räsäselle, joka on opastanut ja auttanut minua monien atk-pulmien ratkaisemisessa. Erityisesti haluan kiittää suurenmoista perhettäni, joka on tukenut ja kannustanut minua vuosia kestäneessä hankkeessani.

Antoisia lukuhetkiä!

Kuopiossa 29.6.2006

Veli Pohjolainen

 

Viimeksi päivitetty 12.7.2014